Projekti > Građevinski projekti

Građevinski projekti        Arhitektura

STAMBENO POSLOVNA GRAĐEVINA

LOKACIJA

Turanj

FAZA

• glavni projekt konstrukcije
• projekt fizike zgrade
• projekt vodovoda i kanalizacije

TIP KONSTRUKCIJE

zidana konstrukcija

POVRŠINA

1050 m²

GODINA PROJEKTA

2022

KOMPLEKS STAMBENIH VILA

LOKACIJA

Sv. Filip i Jakov

FAZA

• glavni i izvedbeni projekt konstrukcije
• projekt fizike zgrade
• projekt vodovoda i kanalizacije

TIP KONSTRUKCIJE

AB konstrukcija

POVRŠINA

400 m²

GODINA PROJEKTA

2022

PROJEKT REKONSTRUKCIJE I PRENAMJENE GRADSKE KNJIŽNICE U SISKU

LOKACIJA

Sisak

FAZA

• glavni projekt konstrukcije
• projekt vodovoda i kanalizacije

TIP KONSTRUKCIJE

armirano betonska

POVRŠINA

1350 m²

GODINA PROJEKTA

2022

PROJEKT DJEČJEG VRTIĆA U VRSIMA

LOKACIJA

Vrsi

FAZA

• glavni projekt konstrukcije

TIP KONSTRUKCIJE

armirano betonska

POVRŠINA

900 m²

GODINA PROJEKTA

2022

DRUŠTVENI DOM CAPRAŠKE POLJANE

LOKACIJA

Sisak

FAZA

• glavni projekt konstrukcije
• projekt fizike zgrade
• projekt vodovoda i kanalizacije

TIP KONSTRUKCIJE

armirano betonska

POVRŠINA

1000 m²

GODINA PROJEKTA

2021

TURISTIČKO NASELJE TN LJOKA

LOKACIJA

Otok Ugljan

FAZA

• glavni i izvedbeni projekt vodoopskrbe i odvodnje

OBUHVAT

20 objekata različite veličine (300-500 m²), sa vanjskim razvodom i projektom BIOPa za 200 ES

GODINA PROJEKTA

2021

POSLOVNA ZGRADA U DRAGAMA

LOKACIJA

Drage

FAZA

• glavni projekt konstrukcije

TIP KONSTRUKCIJE

armirano betonska

POVRŠINA

1200 m²

GODINA PROJEKTA

2021

TURISTIČKO NASELJE MAČJAK ŠUMLJAK

LOKACIJA

Otok Ugljan

FAZA

• glavni projekt Bioprošičivaća

POVRŠINA

BIOP za 850 ekvivalent stanovnika

GODINA PROJEKTA

2021

PROJEKT BENZINSKE POSTAJE U OPĆINI PRIVLAKA S REKONSTRUKCIJOM DIJELA DRŽAVNE CESTE

LOKACIJA

Privlaka

FAZA

• glavni projekt konstrukcije

TIP KONSTRUKCIJE

čelična konstrukcija / zidana konstrukcija

POVRŠINA

1200 m²

GODINA PROJEKTA

2020

REKONSTRUKCIJA PLANINARSKOG DOMA PAKLENICA

LOKACIJA

Paklenica

FAZA

• glavni projekt konstrukcije

TIP KONSTRUKCIJE

drvena konstrukcija

POVRŠINA

300 m²

GODINA PROJEKTA

2020

PROJEKT JAVNE PROMETNICE

LOKACIJA

Sv. Filip i Jakov

FAZA

• glavni projekt prometnice i oborinske odvodnje

OBUHVAT

1500 metara

GODINA PROJEKTA

2020

PROJEKT REKONSTRUKCIJE BENZINSKE POSTAJE U MARINI DALMACIJA

LOKACIJA

Sukošan

FAZA

• glavni projekt konstrukcije

TIP KONSTRUKCIJE

čelična konstrukcija

POVRŠINA

250 m²

GODINA PROJEKTA

2020

POSLOVNO STAMBENA GRAĐEVINA

LOKACIJA

Sv. Filip i Jakov

FAZA

• glavni i izvedbeni projekt konstrukcije

TIP KONSTRUKCIJE

AB konstrukcija

POVRŠINA

600 m²

GODINA PROJEKTA

2020

POSLOVNO STAMBENA GRAĐEVINA

LOKACIJA

Sv. Filip i Jakov

FAZA

• glavni i izvedbeni projekt konstrukcije
• projekt fizike zgrade
• projekt vodovoda i kanalizacije

TIP KONSTRUKCIJE

AB konstrukcija

POVRŠINA

600 m²

GODINA PROJEKTA

2020

STAMBENA GRAĐEVINA

LOKACIJA

Briševo

FAZA

• glavni i izvedbeni projekt konstrukcije
• projekt fizike zgrade
• projekt vodovoda i kanalizacije

TIP KONSTRUKCIJE

AB konstrukcija, konzola >100 m²

POVRŠINA

550 m²

GODINA PROJEKTA

2020

FITNESS CENTAR

LOKACIJA

Biograd na Moru

FAZA

• glavni projekt konstrukcije
• projekt fizike zgrade
• projekt vodovoda i kanalizacije

TIP KONSTRUKCIJE

čelična okvirna konstrukcija sa spregnutom međukatnom konstrukcijom

POVRŠINA

800 m²

GODINA PROJEKTA

2020

REKONSTRUKCIJA PARKIRNE POVRŠINE TRGOVAČKOG CENTRA

LOKACIJA

Biograd na Moru

FAZA

• glavni projekt organizacije prometa i rekonstrukcije parkirne površine

POVRŠINA

19.000 m²

GODINA PROJEKTA

2020

SUHA MARINA I ODLAGALIŠTE PLOVNIH OBJEKATA U BIOGRADU NA MORU

LOKACIJA

Biograd na Moru

FAZA

• glavni projekt konstrukcije

TIP KONSTRUKCIJE

čelična okvirna konstrukcija sa spregnutom međukatnom konstrukcijom

POVRŠINA

9.200 m²

GODINA PROJEKTA

2019

KOMPLEKS STAMBENIH ZGRADA

LOKACIJA

Sv. Filip i Jakov

FAZA

• glavni i izvedbeni projekt konstrukcije
• projekt fizike zgrade
• projekt vodovoda i kanalizacije

TIP KONSTRUKCIJE

AB konstrukcija

POVRŠINA

800 m²

GODINA PROJEKTA

2019

STATIČKI PRORAČUN STAKLARNIKA U TRGOVAČKOM CENTRU MAX STOJA

LOKACIJA

Pula

FAZA

• glavni projekt konstrukcije

TIP KONSTRUKCIJE

aluminijska konstrukcija sa staklom

POVRŠINA

300 m²

GODINA PROJEKTA

2018

STAMBENA GRAĐEVINA

LOKACIJA

Sv. Filip i Jakov

FAZA

• glavni projekt konstrukcije
• projekt fizike zgrade
• projekt vodovoda i kanalizacije

TIP KONSTRUKCIJE

zidana konstrukcija

POVRŠINA

450 m²

GODINA PROJEKTA

2018

STAMBENO POSLOVNA GRAĐEVINA

LOKACIJA

Turanj

FAZA

• glavni projekt konstrukcije
• projekt fizike zgrade
• projekt vodovoda i kanalizacije

TIP KONSTRUKCIJE

zidana konstrukcija

POVRŠINA

850 m²

GODINA PROJEKTA

2018