Projekti > Fitness centar

LOKACIJA

Biograd na Moru

AUTOR

Ivan Vlahović mag.ing.arch.

FAZA

idejno rješenje / glavni projekt

GODINA PROJEKTA

2019

STATUS

Izgrađeno