Projekti > Vila G

LOKACIJA

Vrana

AUTOR

Aleksandar Matijašević mag.ing.arch.
Dino Mišković mag.ing.arch.

FAZA

idejno rješenje / glavni projekt

GODINA PROJEKTA

2021

STATUS

U pripremi