Usluge

Pružamo kompletnu uslugu - od konceptualnih studija do izvednih projekata te nadzora i vođenja projekta.

Arhitektura

- arhitektonsko projektiranje
- projektiranje interijera
- krajobrazno projektiranje

Konstrukcija

- projektiranje betonskih, čeličnih, zidanih i drvenih konstrukcija
- izrada izvedbenih nacrta, planova armature
- analiza stanja postojećih konstrukcija i izrada plana sanacije

Građevinski projekti

- projekt racionalne upotrebe energije (projekt fizike zgrade)
- projekt instalacije vodovoda i kanalizacije
- izrada troškovnika
- infrastrukturni projekti javnih prometnica, parkirnih površina, fekalne i oborinske odvodnje

Stručni i projektantski nadzor

Vođenje projekta

Savjetovanje